TV& VIDEO

giải ngân vốn FDI

Năm 2015, giải ngân vốn FDI đạt mức kỷ lục

Năm 2015, giải ngân vốn FDI đạt mức kỷ lục

VTV.vn - Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được giải ngân năm nay đạt con số kỷ lục 14,5 tỷ USD, cao hơn từ 1,5 – 2 tỷ USD so với mức bình quân trong những năm gần đây.