TV& VIDEO

giải ngân vốn ODA

Đánh giá của JICA về triển khai ODA tại Việt Nam

Đánh giá của JICA về triển khai ODA tại Việt Nam

VTV.vn - Chậm thanh toán, chậm thực hiện các thủ tục và chậm giải phóng mặt bằng đang là những vướng mắc cần được tháo gỡ ngay đối với các dự án ODA.