TV& VIDEO

giải ngân vốn

TP.HCM gấp rút hoàn thành nhiều kế hoạch cuối năm

TP.HCM gấp rút hoàn thành nhiều kế hoạch cuối năm

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng phải hết sức quyết liệt trong viêc giải ngân vốn cho các dự án vì hiện nay, số vốn giải ngân mới chỉ đạt 80%.