TV& VIDEO

Giải Nobel Kinh tế

Những điều thú vị về Giải Nobel Kinh tế

Những điều thú vị về Giải Nobel Kinh tế

VTV.vn - So với Giải Nobel Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình được trao từ năm 1901, Nobel Kinh tế lại xuất hiện khá muộn, lần đầu tiên được trao vào năm 1969.