TV& VIDEO

giải pháp hòa bình

Lý do cho các chiến thắng của Syria?

Lý do cho các chiến thắng của Syria?

VTV.vn - Sự hỗ trợ của đồng minh, sự chia rẽ của lực lượng đối lập hay sự ủng hộ trong nước được xem là những lý do giúp Syria đi gần tới chiến thắng toàn diện.