TV& VIDEO

giải pháp phần mềm

Đấu thầu qua mạng tiết kiệm nhiều thời gian cho doanh nghiệp

Đấu thầu qua mạng tiết kiệm nhiều thời gian cho doanh nghiệp

VTV.vn - Ngoài tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhân lực phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đấu thầu qua mạng còn có nhiều ưu điểm.