giải phóng đất nước

Những công trình mang tên Việt Nam trên đất Cuba

Những công trình mang tên Việt Nam trên đất Cuba

VTV.vn - Trên đất nước Cuba cách Việt Nam nửa vòng Trái đất có rất nhiều công trình, địa danh mang tên Việt Nam.