giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh

Giao diện thử nghiệm VTVLive