TV& VIDEO

giải thưởng điện ảnh

Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh công bố đề cử

Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh công bố đề cử

VTV.vn - Giải thưởng điện ảnh danh giá của Hàn Quốc đã chính thức công bố đề cử ở các hạng mục giải thưởng.