Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ấn tượng Khoa học và Công nghệ 2017: Bức tranh 365 ngày về KHCN Việt Nam

Ấn tượng Khoa học và Công nghệ 2017: Bức tranh 365 ngày về KHCN Việt Nam

VTV.vn - Những điểm nhấn khoa học công nghệ nổi bật năm 2017 đã được nhắc tới trong chương trình "Ấn tượng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017".