giải tỏa

"Lạ lùng" một mảnh đất có... 4, 5 phương án đền bù

"Lạ lùng" một mảnh đất có... 4, 5 phương án đền bù

VTV.vn - Cùng một mảnh đất, cùng một chủ sở hữu nhưng lại có đến 4 hay 5 mức đền bù khác nhau, và mỗi mức đền bù lại chênh lệch nhau tới 30 đến 40 lần.