giám định pháp y

Chia sẻ kinh nghiệm đóng góp trong giám định pháp y

Chia sẻ kinh nghiệm đóng góp trong giám định pháp y

VTV.vn - Tại thành phố Huế, Viện pháp y Quốc gia đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lấy ý kiến đóng góp sửa đổi và bổ sung các thông tư thuộc lĩnh vực giám định pháp y.