TV& VIDEO

giám định pháp y

Xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ: Cần khắc phục "lỗ hổng" chính sách

Xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ: Cần khắc phục "lỗ hổng" chính sách

VTV.vn - Việc xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ cần phải khắc phục các "lỗ hổng" chính sách để đảm bảo sự công bằng và minh bạch.