Giám đốc Công an tỉnh

Xem Đối thủ kỳ phùng: Gay cấn chuyện chạy án, nhóm lợi ích

Xem Đối thủ kỳ phùng: Gay cấn chuyện chạy án, nhóm lợi ích

VTV.vn - Có thể thấy "Đối thủ kỳ phùng" đi vào vấn đề đang rất nóng trong xã hội: âm mưu phạm tội trong lĩnh vực đầu tư, che giấu tội phạm và chạy án, tranh giành quyền lực...

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive