giám đốc kỹ thuật

ĐT Việt Nam hướng đến AFF Cup 2016: Hạn chế chấn thương

ĐT Việt Nam hướng đến AFF Cup 2016: Hạn chế chấn thương

Khối lượng được HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cộng sự đưa ra cho ĐT Việt Nam không nhẹ. Nhưng có thể thấy, các bài tập được hướng nhiều vào nâng cao thể lực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive