TV& VIDEO

giảm phát thải khí nhà kính

TP.HCM phát thải khí nhà kính khoảng 38,5 triệu tấn CO2

TP.HCM phát thải khí nhà kính khoảng 38,5 triệu tấn CO2

VTV.vn - Theo kết quả tính toán, TP.HCM thải ra lượng khí nhà kính tương đương 38,5 triệu tấn CO2, chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải của Việt Nam.