TV& VIDEO

giảm phí BOT

Đề xuất giảm phí ở các trạm BOT trên QL91

Đề xuất giảm phí ở các trạm BOT trên QL91

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất với Bộ GTVT giảm từ 5.000 - 30.000 đồng đối với từng nhóm phương tiện qua trạm thu phí T1 và T2 trên QL91 từ ngày 1/11/2017.