TV& VIDEO

giám sát giao thông

TP.HCM đầu tư xây dựng trung tâm giao thông thông minh

TP.HCM đầu tư xây dựng trung tâm giao thông thông minh

VTV.vn - TP.HCM sẽ ưu tiên xây dựng trung tâm giao thông thông minh với một hệ thống giám sát giao thông hiện đại giúp người dân có thể đi lại thuận tiện hơn.