TV& VIDEO

giám sát

Giám sát hàng tại cảng biển bằng điện tử: Đảm bảo công khai, minh bạch

Giám sát hàng tại cảng biển bằng điện tử: Đảm bảo công khai, minh bạch

VTV.vn - Thông qua hệ thống điện tử, hải quan có thể nắm rõ thông tin xuyên suốt một lô hàng từ khi về cảng, lưu kho bãi đến khi ra khỏi khu vực giám sát để vận chuyển vào nội địa.