TV& VIDEO

giảm tai nạn

Năm 2018, Khánh Hòa đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%

Năm 2018, Khánh Hòa đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%

VTV.vn - Năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2017.