TV& VIDEO

giảm thiểu thiệt hại

Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phòng chống thiên tai

Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phòng chống thiên tai

VTV.vn - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.