TV& VIDEO

giảm thuế

Đề xuất sửa đổi luật thuế: Không tận thu, hướng tới minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục

Đề xuất sửa đổi luật thuế: Không tận thu, hướng tới minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục

VTV.vn - Đây là những mục tiêu và lợi ích của việc đề xuất sửa đổi luật thuế do Bộ Tài chính đưa ra mới đây.