giảm trừ gia cảnh

Trung Quốc: Áp thuế thu nhập người có lương từ 5.000 NDT/tháng

Trung Quốc: Áp thuế thu nhập người có lương từ 5.000 NDT/tháng

VTV.vn - Theo đó, thuế thu nhập cá nhân tính theo luật thuế hiện tại sẽ áp dụng với người có lương từ 5.000 NDT/tháng trở lên, thay vì 3.500 NDT như trước đây.