TV& VIDEO

giàn khao HD-981 Trung Quốc Biển Đông

Clip: Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu thực thi pháp luật Việt Nam

Clip: Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu thực thi pháp luật Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, trong ngày 12/5, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tiếp tục triển khai ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.