giảng đường đại học

9X Việt thạo 7 thứ tiếng trở thành cố vấn tại Bộ Tài chính Anh

9X Việt thạo 7 thứ tiếng trở thành cố vấn tại Bộ Tài chính Anh

VTV.vn - Chris Khoa Nguyễn 2 lần từ chối Google cùng nhiều công ty lớn khác để đảm nhận vị trí cố vấn tại Bộ Tài chính Anh quốc.