TV& VIDEO

giao dịch bất động sản

TP.HCM kiến nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ hai

TP.HCM kiến nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ hai

VTV.vn - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ 2 trở lên, các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua.