TV& VIDEO

giao dịch bất động sản

Thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

Thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

VTV.vn - Việc thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản đã khiến nhiều người như lạc vào "mê trận" thông tin khi đi tìm kiếm mua nhà.