giao dịch Bitcoin

ICE cho phép giao dịch Bitcoin

ICE cho phép giao dịch Bitcoin

VTV.vn - Các nhà giao dịch Bitcoin và tiền kỹ thuật số sắp tới sẽ có thêm nơi để giao dịch chính thống, trên nền tảng của ICE - chủ sở hữu của sàn giao dịch chứng khoán New York.