TV& VIDEO

giao dịch cổ phiếu

Các con số đáng chú ý của HNX trong 2 tháng đầu năm 2018

Các con số đáng chú ý của HNX trong 2 tháng đầu năm 2018

VTV.vn - 385 DN niêm yết, giá trị 118.951 tỷ đồng; vốn hóa thị trường đạt 235.462 tỷ đồng là những con số đáng chú ý của SGD Chứng khoán Hà Nội (HNX) 2 tháng đầu năm.