TV& VIDEO

giao dịch ngân hàng

Bất cập tình hình an ninh lỏng lẻo tại các ngân hàng

Bất cập tình hình an ninh lỏng lẻo tại các ngân hàng

VTV.vn - Thực tế tại nhiều điểm giao dịch ngân hàng, lực lượng bảo vệ quá mỏng khiến việc đối phó khi có sự cố bất ngờ như 2 vụ cướp tại Trà Vinh và Huế vừa qua sẽ khó khăn hơn.