TV& VIDEO

giao dịch tiền ảo

Thái Lan cấm giao dịch tiền ảo

Thái Lan cấm giao dịch tiền ảo

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trong nước chấm dứt toàn bộ những hoạt động giao dịch liên quan đến tiền ảo.