TV& VIDEO

giao dịch trực tuyến

Mỹ và Hà Lan đóng cửa 2 chợ đen lớn trên mạng

Mỹ và Hà Lan đóng cửa 2 chợ đen lớn trên mạng

VTV.vn - Nhà chức trách Mỹ và Hà Lan đã đóng cửa 2 trang "web đen" lớn giao dịch trực tuyến các mặt hàng gồm súng, thuốc và phần mềm tấn công mạng.