TV& VIDEO

giao đồ ăn

Thử nghiệm robot giao đồ ăn tại Mỹ

Thử nghiệm robot giao đồ ăn tại Mỹ

VTV.vn - Người dân ở 2 quận của thành phố San Francisco (Mỹ) đã bắt đầu được trải nghiệm dịch vụ mới: Robot giao đồ ăn.