TV& VIDEO

giáo dục cơ bản

Bộ Giáo dục đề xuất cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới

Bộ Giáo dục đề xuất cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới

VTV.vn - Ở cấp trung học phổ thông, học sinh có thể lựa chọn ba luồng chính là định hướng chung, định hướng kỹ thuật, công nghệ hay định hướng năng khiếu.