TV& VIDEO

Giáo dục giới tính

Em bé robot được sử dụng trong giáo dục giới tính

Em bé robot được sử dụng trong giáo dục giới tính

VTV.vn - Tại Colombia, một lớp học kỹ năng làm cha mẹ sử dụng các em bé robot, đang góp phần tích cực vào cuộc chiến chống mang thai tuổi vị thành niên.