TV& VIDEO

giáo dục quốc tế

Đại học Quốc tế Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp

Đại học Quốc tế Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp

VTV.vn - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ra trường năm 2015.