TV& VIDEO

giao nộp vũ khí

Cảnh sát Anh mở đợt giao nộp vũ khí

Cảnh sát Anh mở đợt giao nộp vũ khí

VTV.vn - Mới đây, Cảnh sát Anh đã mở đợt giao nộp vũ khí không bị truy tố trong vòng 2 tuần.