TV& VIDEO

giao thông thông minh

Gần 3 triệu ô tô dán thẻ thu phí không dừng qua trạm BOT

Gần 3 triệu ô tô dán thẻ thu phí không dừng qua trạm BOT

VTV.vn - Gần 3 triệu ô tô sẽ phải dán thẻ định danh và mở tài khoản giao thông từ nay đến cuối năm, để tới cuối năm 2019 sẽ thu phí tự động tại tất cả các trạm BOT.