giao thông thông minh

Đà Nẵng và FPT hợp tác xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng và FPT hợp tác xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Ngày 19/4, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần FPT đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2020.