TV& VIDEO

giao thông

Mục tiêu xây dựng "thành phố không dây"của Hà Nội đang bị chậm

Mục tiêu xây dựng "thành phố không dây"của Hà Nội đang bị chậm

VTV.vn - Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng "thành phố không dây", song đến thời điểm này tiến độ triển khai đang bị chậm nhiều so với kế hoạch.