giao thông

Được dùng bản sao chứng thực giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông

Được dùng bản sao chứng thực giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông

VTV.vn - Ngoài bản sao giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông phải có thêm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive