TV& VIDEO

giáo viên nước ngoài

Bắc Giang đưa giáo viên nước ngoài vào dạy tiếng Anh tại các trường học

Bắc Giang đưa giáo viên nước ngoài vào dạy tiếng Anh tại các trường học

VTV.vn - Việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài nhằm khuyến khích các đơn vị, nhà trường xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ