TV& VIDEO

giáo viên tiếng anh

James Joseph Kendall - Ông Tây lội mương vớt rác ở Hà Nội

James Joseph Kendall - Ông Tây lội mương vớt rác ở Hà Nội

VTV.vn - Trong suốt một năm qua, chàng thanh niên quốc tịch Mỹ James Joseph Kendall cùng nhóm bạn đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp ở các khu vực như Nguyễn Khang, Yên Hòa, Hồ Tây...