TV& VIDEO

Giấy chứng nhận kết quả thi

Nhiều thí sinh đến sớm nộp giấy chứng nhận kết quả thi trong ngày đầu

Nhiều thí sinh đến sớm nộp giấy chứng nhận kết quả thi trong ngày đầu

VTV.vn - Từ ngày 15 đến 19/8 là thời hạn các thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi, ngay trong ngày đầu tiên đã có lượng lớn thí sinh đến nộp giấy chứng nhận tại các trường.