TV& VIDEO

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tồn đọng hàng loạt sổ đỏ chưa được cấp

Tồn đọng hàng loạt sổ đỏ chưa được cấp

VTV.vn - Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại TP.HCM và Hà Nội, hàng loạt trường hợp chưa được cấp sổ đỏ lần đầu.