TV& VIDEO

giày da

TP.HCM: Cần 25.000 việc làm trong tháng 5

TP.HCM: Cần 25.000 việc làm trong tháng 5

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết, trong tháng 5, TP.HCM cần khoảng 25.000 lao động, tăng 30% so với tháng 4.