TV& VIDEO

giấy phép con

Cắt giảm 55% điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước

Cắt giảm 55% điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước

VTV.vn - Động thái cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương không chỉ là tín hiệu tốt cho Bộ ngành khác, mà còn mở ra cơ hội trong việc thay đổi cách thức quản lý nhà nước.