giấy phép kinh doanh

TP.HCM - nơi khởi tạo quan điểm quản lý của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

TP.HCM - nơi khởi tạo quan điểm quản lý của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VTV.vn - Tư duy quản lý của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được hình thành từ hơn 10 năm làm lãnh đạo UBND TP.HCM.