giấy tái chế

Kiểm soát môi trường nhà máy giấy Lee & Man

Kiểm soát môi trường nhà máy giấy Lee & Man

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Hậu Giang đang kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải của nhà máy giấy Lee & Man.