TV& VIDEO

giấy tái chế

Những giải pháp sáng tạo cho vấn đề túi nilon tại Kenya

Những giải pháp sáng tạo cho vấn đề túi nilon tại Kenya

VTV.vn - Sử dụng nguyên liệu là giấy tái chế thay vì nilon. Nilon được chuyển thành những chiếc cọc dùng cho vật liệu xây dựng đang là giải pháp hiệu quả được áp dụng tại Kenya.