TV& VIDEO

Giấy thông hành

Đâu là "bùa hộ mệnh" của xe thư báo nhái?

Đâu là "bùa hộ mệnh" của xe thư báo nhái?

VTV.vn - Thủ tục đơn giản với chi phí hơn 2 triệu đồng/tháng, các xe thư báo nhái có thể nghiễm nhiên hoạt động khắp các tuyến phố cấm nhờ giấy thông hành đặc biệt chính chủ.