TV& VIDEO

gieo cấy

Xả nước 3 đợt gieo cấy vụ Đông Xuân

Xả nước 3 đợt gieo cấy vụ Đông Xuân

VTV.vn - Sẽ có 3 đợt cấp nước với tổng cộng 18 ngày để bổ sung dòng chảy cho hạ du, phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.