TV& VIDEO

Giờ hành chính

Điện lực Hà Nam kỷ luật hàng loạt cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Điện lực Hà Nam kỷ luật hàng loạt cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

VTV.vn -Sau phản ánh của VTV về một số công chức cán bộ Điện lực Bình Lục đi lễ chùa trong giờ hành chính, Công ty Điện lực Hà Nam đã xác minh và thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ.