TV& VIDEO

giờ làm việc

Hàn Quốc sẽ cắt giảm giờ làm việc hợp pháp

Hàn Quốc sẽ cắt giảm giờ làm việc hợp pháp

VTV.vn - Ủy ban Môi trường và Lao động Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/2 đã thông qua một dự luật sửa đổi nhằm cắt giảm giờ làm việc hợp pháp.