TV& VIDEO

Giỗ Tổ Hùng Vương

Gìn giữ điệu hát xoan cổ trên đất Vua Hùng

Gìn giữ điệu hát xoan cổ trên đất Vua Hùng

VTV.vn - Hát xoan Phú Thọ là nghệ thuật diễn xướng độc đáo đã có từ lâu đời và được lưu giữ đến ngày nay.